Velkommen

Nordisk nettverk i selskapsrett tilbyr en møteplass for nordiske forskere innen selskapsrett, kapitalmarkedsrett og tilgrensende områder slik som regnskaps-/revisjonsrett og arbeidsrett.

Dette er et utvidet nettverk som omfatter det opprinnelige Nordisk Netværk i Selskabsret med base i Århus, SRN-nettverket for stipendiater og andre forskere i selskaps- og kapitalmarkedsrett med base i Oslo og nettverket i kapitalmarkedsrett med base i København.

Formålet med nettverket er blant annet at vi skal kunne vite om hverandre slik at vi har en enkel mulighet til å ta kontakt med hverandre og diskutere problemstillinger av felles interesse.

Mailingliste

Det er opprettet en mailingliste som kan brukes av alle som ønsker å nå frem til nettverkets medlemmer, og mailinglisten kan brukes av nettverkets medlemmer og institusjonene de er tilknyttet for å tipse om aktuelle seminarer, nye dommer, litteratur osv: SR-N@jus.uio.no.

Mail med store vedlegg, mange adressater (i tillegg til SR-N@jus.uio.no) og med videresending («implicit link») vil bli moderert, for å redusere spam-faren. Ved spørsmål, henvendelse til kontaktperson Beate Sjåfjell.

Comments are closed.