Den finansielle krise, herunder bankskandalerne, har haft konsekvenser for bestyrelsens pligter og ansvar. 10. Nordiske Selskabsretskonference vil afdække, hvordan det har påvirket dansk og nordisk ret. Betydningen af såvel de nationale initiativer som EU-initiativerne på området vil blive vurderet.

Konferencens første tema ”Ledelsesansvar i en krisetid” sætter fokus på spørgsmålet om, hvordan krisen og de mange ”sager” har påvirket bestyrelsen ansvar. Er ansvaret blevet skærpet og i givet fald på hvilken måde? Der vil desuden blive set nærmere på de strafferetlige og processuelle aspekter af ansvaret, og det vurderes, om ansvarssagerne i den finansielle sektor har konsekvenser for bestyrelsesansvaret i almindelige selskaber.

Konferencens andet tema ”Bestyrelsens arbejde” ser på, hvordan krisen har påvirket arbejdet i bestyrelsen. Der har i de seneste år været meget fokus på bestyrelsen rolle, og spørgsmålet er, hvordan det har påvirket den måde, bestyrelsen arbejder på og dens samarbejde med revisorer. Et andet nyt element er det øgede fokus på samfundsansvar (CSR), som også stiller nye krav til bestyrelsen.

Dagen slutter af med temaet ”Evaluering af ledelsesstrukturen i selskabsloven”. I 2009 vedtog man i Danmark en ny selskabslov, som bl.a. indeholdt en række nyskabelser i reguleringen af bestyrelsen. Erhvervsstyrelsen har netop igangsat en høring for at afdække, hvilke erfaringer man har haft med disse nye regler. Disse erfaringer bliver belyst på konferencen.

Se fullt program her:

http://executive.au.dk/kurserogkonferencer/10.nordiskeselskabsretskonference/

 

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.