Midtveisseminar

Nettverket søker å få til et seminar i det mellomliggende året (mellom Århus-konferansene) for seniorforskere (primært medlemmene av styringsgruppen) og i den grad det er plass også for juniorforskere (etter invitasjon). Dette går på rundgang mellom de nordiske land og siste midtveisseminaret var på Harahorn i Norge i mars 2009.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.