Nordisk selskapsrettslig konferanse

Nordisk selskapsrettslig konferanse arrangeres annet hvert år, normalt i Århus. Kvelden før konferansen er det møte i styringsgruppen i nettverket, med etterfølgende middag. Selve konferansen består av en faglig dag som er åpen for alle og en forskningsdag som er for alle forskere i nettverket. Konferansen avsluttes med middag for styregruppen i nettverket og foredragsholderne på konferansen. Flere av Århus-konferansene har resultert i engelsk-språklige konferansebøker med spennende nordiske og europeiske bidrag. Company Law and Finance er konferanseboken fra 2006-konferansen og Company Law and SMEs er resultatet av 2008-konferansen.

Nordisk Selskabsretskonference 2010 arrangeres medio november:

9. Nordiske Selskabsretskonference: Investorer og børsnoterede selskaber, arrangeres i år i København, den 16. november 2010, kl 9-17.30. Denne dagen er åpen for alle, påmeldingsfrist: 2. november. Dagen før, den 15. november er det forskerkonferanse, kun for forskermedlememr av nettverket, mens det dagen etter, den 17. november er PhD-seminar  kun for stipendiater og andre inviterte forskere.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.