PhD-kurs

Årlig seminar med prosjektpresentasjoner

Styringsgruppen for PhD-aktiviteter vil videreføre SRN-tradisjonen med et årlig seminar hvor det i tillegg til et faglig program av høyt nivå, er hovedfokus på prosjektpresentasjoner fra stipendiater/PhD-studenter og andre yngre forskere, med forberedt tilbakemelding fra mer erfarne kollegaer. Det første seminaret ble arrangert som et dansk-norsk samarbeid i København i januar 2006 (se program) (.pdf), og det andre seminaret ble arrangert av nettverkets svenske medlemmer i Lund i mai 2007 (se program) (.pdf). Seminarene går på rundgang mellom de nordiske land. Seminaret i 2008 var i Oslo. Nytt dette året var den første, åpne dagen, hvor formålet var å bringe forskere, praktikere og studenter med interesse for selskaps- og kapitalmarkedsrett sammen for spennende diskusjoner og gjensidig faglig utbytte. Program for hele 2008-seminaret kan lastes ned her (pdf-dokument). Opplegget med en åpen dag ble fulgt opp av de finske arrangørene for 2009-seminaret, som ble holdt i Helsingfors 23.-25. september. I 2010 regner vi med at dette årlige seminaret holdes i Danmark, sannsynligvis i kombinasjon med Århus-konferansen (se over). Mer informasjon kommer!

PhD-kurs i avansert selskapsrett

Med forbehold om finansiering, satser styringsgruppen for PhD-aktiviter på å gjenta suksessen fra PhD-kurset i avansert selskapsrett som ble avholdt i Århus i 2004. Et slikt kurs vil bli forsøkt holdt hvert tredje år, slik at alle får tilbud om det en gang i løpet av stipendiatperioden. Kurset vil bestå av to samlinger på hhv. tre og to dager, med forberedte presentasjoner på den andre samlingen. PhD-kurset i avansert selskapsrett er også tenkt å gå på rundgang mellom de nordiske land og den siste samlingen på to dager vil da erstatte det årlige seminaret.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.