Medlemskap

Vi ønsker alle med forskningsinteresse innenfor våre områder velkommen som medlemmer av nettverket og derved av mailinglisten. Kontakt Beate Sjåfjell eller meld deg direkte på e-postlisten. For å bli medlem av nettverkets styringsgruppe, kreves doktorgrad eller tilsvarende kompetanse, samt anbefaling fra et annet styringsgruppemedlem fra eget land. Enkelte av nettverkets aktiviteter er forbeholdt medlemmer av styringsgruppen, stipendiater/PhD-studenter har fortrinnsrett til andre, mens noen er åpne for alle (se oversikt over).

Comments are closed.