Nordisk Tidsskrift for Selskabsret

Nordisk Tidsskrift for Selskabsret Online behandler aktuelle juridiske og økonomiske emner af betydning for selskabsretten herunder også konkurrenceret, skatteret, regnskab og revision. Som abonnent får du således opdateret information om udviklingen på selskabsretlige områder, som er relevant for professionelle i det daglige arbejde og for fagligt interesserede generelt.

Emnekredsen omfatter alle selskabstyper såvel personselskaber som kapitalselskaber – lovregulerede som ulovregulerede selskaber samt fonde og foreninger. Du får adgang til grundig information om den selskabsretlige udvikling i et internationalt perspektiv; – ny lovgivning, tendenser og litteratur omtales, der bringes kommentarer til centrale domme og afgørelser sammen med videnskabelige artikler og faglig debat.

I dybdegående artikler behandles specielemner som eksempelvis Internetudfordringen, Corporate Governance, Shareholder Value, Take-Over o.s.v.

Comments are closed.