Nordic and European Company law working paper series

De juridiske miljøer på fem nordiske institutioner har sammen etableret en SSRN working paper serie inden for nordisk og europæisk selskabsret. De fem institutioner er:

  • Handelshøjskolen, Aarhus Universitet
  • Jönköping International Business School
  • Københavns Universitet
  • Oslo Universitet
  • Turku Universitet

Formålet med Nordic and European Company Law Working Paper Series er at publicere abstracts, arbejdspapirer og artikler om emner inden for europæisk og nordisk selskabs- og børsret, og at udvide kendskabet til nordisk selskabsret i en europæisk sammenhæng. Serien vil dække emner inden for alle områder af selskabsretten, inkl. børsret og corporate governance.

Eventuelle interesserede kan gratis abonnere på seriens e-journal på:

http://hq.ssrn.com/jourInvite.cfm?link=Nordic-European-Company-Law-RES

Comments are closed.